Ik wil wel, maar mijn

hart klopt niet

Collecteren voor Hartekind

Wil jij zelf gaan collecteren voor Stichting Hartekind? Lees dan eerst deze belangrijke informatie.

Als je in besloten kring wilt collecteren heb je geen vergunning nodig. Voor het langs de deuren gaan of op straat collecteren heb je in de meeste gemeenten wel een vergunning nodig. Er mag maar één goed doel tegelijk collecteren in een gemeente. De meeste landelijke collectes zijn vastgelegd in het landelijke collecterooster van het CBF.

Of je in de periode die jij in gedachten hebt mag collecteren in je gemeente, kun je checken op het collecterooster per gemeente
Wanneer jouw periode vrij is, stuur je een mail naar info@hartekind.nl. Wij vragen dan voor jou een vergunning aan en sturen je een collectebus toe.

Na afloop van de collecte stort je de inhoud van de collectebus op ons rekeningnummer en retourneer je de lege collectebus. 

Kind zijn, hart nodig! ANBI Keurmerk goed besteed CBF erkend