Ik wil wel, maar mijn

hart klopt niet

Financieel jaarverslag 2015

Het totaal aan opbrengsten in 2015 bedroeg ruim €250.000,-. In bijlage 1 van de jaarrekening (pag. 23) is te zien welke bedragen in 2015 zijn uitgekeerd aan de financiering van de diverse wetenschappelijke onderzoeken. Onder de noemer ‘bestedingen projecten Hartekind’ zijn de bestedingen aan de Hartekind-projecten opgenomen die bijdragen aan het vergroten van de maatschappelijke bekendheid van de problematiek die Hartekinderen ondervinden. 

Stichting Hartekind heeft in 2014 en 2015 helaas meer personele kosten gemaakt dan begroot als gevolg van langdurige ziekte van de (in die jaren) enige medewerker (0,7fte), welke vervangen moest worden. Onze totale kosten waren in 2015 bijna €60.000.

Lees hier onze volledige jaarrekening

Kind zijn, hart nodig! ANBI Keurmerk goed besteed CBF erkend