Ik wil wel, maar mijn

hart klopt niet

Pulse Oximetry screening Leiden Amsterdam Region (POLAR) study

Pulse Oximetry screening Leiden Amsterdam Region (POLAR) study

Dit is een studie naar de (kosten)effectiviteit van screening van pasgeborenen op aangeboren hartafwijkingen door middel van zuurstofsaturatiemetingen door het LUMC.

Aangeboren hartafwijkingen zijn de meest voorkomende vorm van aangeboren afwijkingen en veroorzaken 7,4% van de zuigelingensterfte in Westerse landen. Op de 20-weken echo tijdens de zwangerschap wordt de helft van de ernstige aangeboren hartafwijkingen opgespoord en met lichamelijk onderzoek na de geboorte wordt ongeveer tweederde gemist, doordat ernstige symptomen als hartfalen en shock vaak pas enkele dagen later optreden wanneer de ductus arteriosus (vaatverbindingen tussen longslagaders en lichaamsslagader) sluit. Door vroege ontdekking na de geboorte hebben kinderen met een ernstige aangeboren hartafwijking een betere kans op overleving met minder schade door het zuurstoftekort, doordat vroeg kan worden ingegrepen voordat de ductus arteriosus sluit. 

In de regio’s Amsterdam-Haarlem-Leiden worden momenteel pasgeborenen van 0-72 uur oud gescreend op ernstige aangeboren hartafwijkingen door middel van een saturatiemeting. Dit gebeurt zowel na geboortes thuis als in het ziekenhuis. Mede door de reeds verkregen subsidie van Stichting Hartekind van €20.000 verloopt de screening succesvol. Sinds de start in juni zijn ruim 3.000 kinderen gescreend en is al één ernstige hartafwijking (een Transpositie van de grote vaten) in de eerste uren na de geboorte opgespoord en daardoor snel behandeld. Daarnaast zijn andere belangrijke aandoeningen, zoals infecties en ademhalingsproblemen in een vroeg stadium opgespoord.

Het onderzoek zal zich uit breiden naar de regio’s Alkmaar en Purmerend om zoveel mogelijk kinderen te kunnen screenen (uiteindelijk 20.000 totaal). Bij dit onderzoek zijn 14 ziekenhuizen en 350 verloskundigen betrokken. Gezien de hoge werkdruk in verband met logistiek, organisatie en databeheer, is het noodzakelijk om een onderzoeksverpleegkundige aan te nemen om het project succesvol te kunnen voltooien.

Na afloop van deze implementatiestudie kunnen we een uitspraak doen over de vraag of ook alle pasgeborenen in Nederland gescreend zouden moeten worden op kritische aangeboren hartafwijkingen, zodat behandeling vroeg gestart kan worden en ernstige hersenschade en overlijden vaak voorkomen kan worden.  

Voor dit onderzoek is in eerste instantie een financiering aangevraagd van €20.000 en daarnaast is er een extra financiering nodig van €30.000.
Deze €30.000 hebben we eind 2015 mogen ontvangen door een anonieme donatie!

Download hier bovenstaande tekst

Download hier de voortgangsrapportage 07-12-2015

Klik hier voor de link naar het proefschrift 'Neonatal Screening with Pulse Oximetry' (Narayen, 2017).
 

Kind zijn, hart nodig! ANBI Keurmerk goed besteed CBF erkend