Ik wil wel, maar mijn

hart klopt niet

Landelijke call 2017 Stichting Hartekind

Begin november 2016 hebben alle kinderhartcentra de uitnodiging gekregen om voor 31 januari 2017 hun onderzoeksaanvragen in te sturen die bijdragen aan de doelstellingen van Hartekind.

De doelstellingen van Stichting Hartekind richten zich op het vergroten van de overlevingskansen en het verbeteren van de kwaliteit van leven voor kinderen met een hartafwijking. Dit wil Hartekind bereiken door het financieren van wetenschappelijk onderzoek.

Daarnaast wil Hartekind bewustwording creëren bij het grote publiek voor de problematiek rondom hartafwijkingen bij kinderen. Het doel hiervan is dat meer mensen zich gaan inzetten voor Hartekind zodat er meer onderzoeken gefinancierd kunnen worden.

Elk jaar worden er ongeveer 1.500 kinderen geboren met een hartafwijkingen en behandeld door middel van een (open)hartoperatie of hartkatheterisatie. Elke ingreep heeft gevolgen voor het kind en de ouders: de stress van de ingreep, mogelijke complicaties, de IC opname na de ingreep, eventuele restafwijkingen en de emotionele nasleep voor het kind en de omgeving.

Na een ingreep is het voor een groot deel van de kinderen mogelijk een normaal leven te leiden, maar niet voor iedereen. Ongeveer een derde van de kinderen houdt restafwijkingen, heeft problemen op bijvoorbeeld neurocognitief gebied of krijgt te maken met hartfalen of hartritmestoornissen. Dat leidt tot problemen die de mogelijkheid om gewoon kind te zijn en later als volwassene normaal deel te nemen aan de maatschappij beperken.

Voor 2017 zijn we op zoek naar onderzoeken die bijdragen aan de doelstellingen van Hartekind.
Hiermee doelen we niet alleen op de doelstellingen met betrekking tot overlevingskansen en kwaliteit van leven, maar ook op bekendheid bij het grote publiek.

Wij willen je uitnodigen om een relevant onderzoeksplan in te sturen. Hiervoor bieden we 2 mogelijkheden:


Financiering
Stichting Hartekind stelt voor deze call een bedrag beschikbaar van maximaal EUR 400.000 voor de financiering van het onderzoek. Het is mogelijk dat de financiering volledig voor 1 onderzoek ingezet gaat worden maar ook dat het bedrag verdeeld wordt over meerdere onderzoeken. Dit is afhankelijk van de relevantie, kwaliteit van het onderzoek en het belang voor hartekinderen. Het heeft de voorkeur dat meerdere kinderhartcentra aan het onderzoek deelnemen.

Sluitingsdatum
Je hebt tot 31 januari 2017 de tijd om je aanvraag in te sturen naar info@hartekind.nl; Voor vragen over deze call kun je contact opnemen 085-8772218. Voor 30 april 2017 zal Hartekind inhoudelijk terugkoppeling geven op je aanvraag.

Kind zijn, hart nodig! ANBI Keurmerk goed besteed CBF erkend